Illustrationer till Marie Ejds artikel om bemötande av människor med demens. Att med kunskap kunna se förbi sjukdomen och se människan.
Uppdragsgivare: tidningen Vårdfokus