Omslag och illustration till Cecilia Axells bok med metoder för hur man kan ha barnlitteraturen som utgångspunkt för förståelse för tekniken.
Uppdragsgivare: Natur & Kultur