”Vad gör marknadstänket med vår syn på staden och dess olika funktioner som plats för invånarna i deras boende, arbete, umgänge och kulturkonsumtion?” I boken Stockholm som vara ger tolv forskare sin syn på saken.
Uppdragsgivare: Stockholmia förlag