Boken är en kritisk och kreativ bok som diskuterar vad ett museum och dess olika yrkesgrupper bör reflektera över för att undvika en fragmentarisk historieskrivning.
Uppdragsgivare: Statens historiska museer och Pia Laskar