Grafisk form och illustrationer till bok om Sociologi för gymnasiet.
Uppdragsgivare: Liber