Forskning visar att ett utvecklat modersmål gynnar förmågan att lära sig nya språk. Myndigheten för tillgängliga medel satsar nu extra mycket på talböcker flera språk.
Uppdragsgivare: Myndigheten för tillgängliga medel och tidningen Läsliv