Grafisk form och illustration till omslag åt slutrapporten för program för jämlikhet.
Uppdragsgivare: Lo

bild på skola

Omslagsbild till rapporten Program för en jämlikskola.
Uppdragsgivare: Lo​​​​​​​

Omslagsbild till rapporten om Social rörlighet.
Uppdragsgivare: Lo​​​​​​​

Omslagsbild till rapporten Vad betyder arbetsinkomsterna för ojämlikheten?
Uppdragsgivare: Lo​​​​​​​

Omslagsbild till rapporten om den Svenska oron.
Uppdragsgivare: Lo​​​​​​​

Omslagsbild till rapporten om Kamrateffekternas betydelse.
Uppdragsgivare: Lo​​​​​​​

Omslagsbild till rapporten om Välfärd och ojämlikhet.
Uppdragsgivare: Lo​​​​​​​