Grafisk form och illustrationer till läromedelsböckerna Sociologi och Ungdomskulturer.
Uppdragsgivare: Liber