Grafisk form och logga till serie om 10 böcker som riktar sig mot elever med svenska som andra språk på lågstadiet. 
Uppdragsgivare: Natur & Kultur