Grafisk form och mönster till lådan med 60 muntliga övningar. Övningarna bygger upp elevernas ordförråd och utvecklar den muntliga förmågan. Illustrationerna i lådan är gjorda av Johanna Ekström.

Uppdragsgivare: Natur & Kultur