Design av digitalt inbjudningsformulär för tävlingen Swedish Arts & Business Award. 
Uppdragsgivare: Kultur & Näringsliv