Illustrationer till artikel om minnet.
Uppdragsgivare: tidningen Ingenjören