Grafisk form av boken Hur gör prinsessor – Genusarbete och normkritiskt tänkande i förskolan.Boken tar avstamp i Per Gustavssons illustrationer. Författare är Magdalena Hulth och Hedda Schönbäck.
Uppdragsgivare: Natur & Kultur