Grafisk form till förskoleserien. Även illustrationen ovan.
Uppdragsgivare: Natur & Kultur