Layout av årsboken Blick. Bokens syfte är att spegla verksamheten och visa museets samlingar.
Uppdragsgivare: Stockholms stadsmuseum