illustration till Barnombudmannen

Tre illustrationer till årsrapport. Temat var barn på flykt och tog upp olika svårighet som flyktingbarn möter i Sverige.
Uppdragsgivare: Barnombudsmannen