Sex forskare skriver om glömda, förbisedda och försvunna rum i Stockholm från tidigt 1800-tal till sent 1900-tal. 
Uppdrag: Grafisk form och omslagscollage. Uppdragsgivare: Stockholmia förlag.