En handledning med guldfolie på omslaget om Astrid Lindgren Memorial Award. Den vänder sig till
bibliotekarier och lärare på låg- och mellanstadiet som vill jobba tillsammans med sina elever med priset.