Illustrationer och layout till box om 50 kort. I aktiviteten med korten tränas förskolebarn i samspel och empati. 
Uppdragsgivare: Natur & Kultur